Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Om oss

OsloLogopedene består av syv erfarne logopeder. Vi holder til sentralt på Majorstua. Les om våre fagområder


Jorunn Fiveland

Jorunn Fiveland                Logoped MNLL

Tlf: 911 36 139

Jorunn@oslologopedene.no 

Utdannet musikkpedagog fra Barrat Dues musikkinstitutt og logoped fra spesiallærerhøyskolen på Hosle. Arbeidet ved kommunale musikkskoler, Barnenevrologisk seksjon på Rikshospitalet, TAKO-senteret og Logopedisk Institutt.

Arbeidsområder: 

Spesialist på stemme, presentasjon og uttale hos voksne med stemmekrevende yrker som f.eks. sangere, skuespillere, lærere og foredragsholdere.

Katrine Kvisgaard

Katrine Kvisgaard            Logoped MNLL/cand.ed

Tlf: 482 69 236

Katrine@oslologopedene.no 

Utdannet logoped/cand.ed fra Universitetet i Oslo (2002) og allmennlærer fra Høyskolen i Oslo (1997). Har arbeidet på Lovisenberg sykehus og ved Sentrum Logopedi. Nasjonal fagveileder i logopedi i ParkinsonNet. Leder i Norsk Logopedlag fra 2022.  

Arbeidsområder:

Parkinsons sykdom og atypisk parkinsonisme, andre nevrologiske sykdommer som fører til tale- og kommunikasjonsvansker, afasi, taleapraksi, og dysartri.

Jannicke Vøyne

Jannicke Vøyne                Logoped MNLL

Tlf: 995 77 269

Jannicke@oslologopedene.no 

Utdannet ved Universitetet i Oslo, master i spesialpedagogikk med fordypning i logopedi. Har arbeidet på fagsenter i bydel i Oslo og ved Barnehabiliteringen ved Ullevål sykehus. Praksisveileder ved Universitetet i Oslo. 

Arbeidsområder:

Afasi, språk- og talevansker, taleapraksi, dysartri, kommunikasjonsvansker hos barn med nevrologiske tilstander, spise- og svelgevansker.

Malin Ude von Schantz Logoped MNLL/cand.ed

Tlf: 400 67 319

Malin@oslologopedene.no 

Utdannet logoped/Cand.ed ved Universitetet i Oslo. Har jobbet ved Oslo Universitetssykehus, avd. Aker. Erfaring fra Oslo Voksenopplæring, PPT og Logopedisk Institutt. Praksisveileder ved Universitetet i Oslo.

Arbeidsområder:

Afasi, taleflytvansker, språk- og uttalevansker, spise- og svelgevansker og andre nevrologiske tilstander hos barn og voksne.


Jorunn Fiveland

Mehak Chawla
Logoped MNLL

Tlf: 458 57 154

Mehak@oslologopedene.no

Bachelorgrad i psykologi fra University of Kent, England. Deretter et årsstudium i spesialpedagogikk ved universitet i Bergen, og mastergrad i logopedi ved universitet i Oslo. Ferdigutdannet i 2021 med en 6 års utdannelse. Jobber innen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten på Unicare Fram. Har grunnkurs i parkinsons sykdom og medlem av ParkinsonNet - et tverrfaglig nettverk.

Arbeidsområder: 

Hjerneslag, parkinsons sykdom, atypisk parkinsonisme, og andre nevrologiske sykdommer hos voksne som fører til språk, tale, stemme- og svelgevansker.

Hilda Sønsterud

Hilda Sønsterud PhD
Logoped MNLL/cand.ed

Tlf: 951 66 836

Hilda@oslologopedene.no

Utdannet logoped 1998 og fullført embetsstudium i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo (UiO) 2004. Hilda har klinisk spesialisering innen stamming og løpsk tale og er EFS (European Fluency Specialist)-sertifisert. Hun tok sin doktorgrad ved Institutt for psykologi (UiO) innenfor området stammebehandling i 2020.

Arbeidsområder: 

Taleflytvansker (stamming og løpsk tale) og språkvansker.

Jorid Løvbakk

Jorid Løvbakk
Logoped MNLL/cand.ed

Tlf: 928 26 502

Jorid@oslologopedene.no

Utdannet logoped/cand.ed. fra Universitetet i Oslo (1995/2001 og musikkbarnehagelærer og sangpedagog fra Barratt Dues Musikkinstitutt (1987-1991). Har jobbet på stemmeteamet ved Bredtvet kompetansesenter/Statped siden 1995 og jobber fortsatt der. Jobber som logoped i NRK og veileder journalister som jobber i TV og radio.

Arbeidsområder: 

Alle typer stemmevansker, og veiledning innen framføring og presentasjoner.

Du finner oss her

Våre fagområder

Afasi

Afasi kan føre til ulike typer språk- og kommunikasjonsproblemer og kan variere i alvorlighetsgrad. En afasirammet kan ha vansker med å snakke, skrive, lese og med å forstå hva andre sier. 

Parkinsons sykdom

Mange personer med Parkinson opplever stivhet i kroppen, at bevegelsene blir mindre, langsommere og at man får skjelvinger. Sykdommen kan føre til endringer på stemmen, kommunikasjonsevnen, svelgingen, på sikling og munntørrhet. Forskning viser at så mange som 60-90 % av personer med PS før eller siden vil oppleve vansker knyttet til kommunikasjonsevnen. 

All kommunikasjonstrening bør starte så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Enkle stemmeøvelser bør gjøres regelmessig, på lik linje med annen fysisk trening. Treningen vil også være viktig for å etablere gode daglige treningsrutiner og vedlikeholde funksjonsnivå. Endringene kommer ofte så gradvis at en ikke opplever dem i særlig grad før konsekvensene har blitt større, og en er kommet senere i sykdomsforløpet.

Stemmevansker

Stemmevansker kan oppstå på grunn av sykdom, skade eller feilbruk/misbruk av stemmen. Stemmevansker kan føre til symptomer som stemmetretthet, svak stemme og helt eller delvis bortfall av stemmen.

Språk- og talevansker

Betegnelsen språkvansker bruker vi når barnet har problemer med å snakke, bli forstått eller forstå språk, eller når barnet ikke følger det vanlige mønsteret i språkutviklingen.

Dysartri

Dysartri er uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet. Dysartri kan på ulike måter begrense muligheten til å snakke. 

Spise- og svelgvansker (dysfagi)

Vansker med å spise og svelge f.eks. på grunn av nedsatt muskelfunksjon i munn og svelg.

Taleflytvansker

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen som kjennetegnes ved hyppige gjentakelser av småord, stavelser og/eller språklyder. Stamming kan også opptre i form av forlengelser av språklyder eller en fastlåsing av bestemte artikulasjonsstillinger.

Løpsk tale er i første rekke en tempo- og uttalevanske, som gjør at talen kan bli vanskelig å forstå. 

Presentasjonsteknikk

Formidling av budskap på en trygg og overbevisende måte. Logopeder har god kunnskap i å bruke stemme og pust hensiktsmessig.

Foto: Hanne Pernille Andersen


Priser fra 1.juli 2023

Helfo kan gi refusjon for undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped etter

Lov om folketrygd, dersom det offentlige ikke yter stønad etter annen lovgivning. 

Avlysning må skje senest 24 timer før avtalt konsultasjon, ellers blir timen fakturert i sin helhet

Utredning av dysleksi og dyskalkuli/spesifikke matematikkvansker dekkes ikke av Helfo.

Undersøkelse/første konsultasjon

1.gangskonsultasjon (inntil 90 min.): kr 1907,- 

Undersøkelse 60 min: 1271,-

deretter kr 318,- per påbegynte 15. min.

Behandling/konsultasjon

60 min: 1218,- 

45 min:   913,-

deretter kr 305,- per påbegynte 15. min.

Finn oss

Vi holder til i Majorstuveien 38. Se kart lenger ned.

Majorstuveien 38, 0367 Oslo       

Logopedene

Kontakt oss

Felter markert med * må fylles utVent 3 sekunder for å sende.